Haveaffald

Ifølge Stevns kommunes regelsæt skal haveaffald afleveres på genbrugspladsen.
Det vil sige, at al AFBRÆNDING af haveaffald er forbudt.

Stevns kommune fortsætter ordningen med afhentning af haveaffald og har udvidet ordningen til at dække hele Stevns Kommune.

Affaldet bør først lægges ud 2 dage før afhentning, og skal ligge på privat grund eller på kørebanen. Fortovet skal være frit.

Lad os hjælpe med afhentningen ved at lægge affaldet i større bunker i samme vejside og vis hensyn overfor chaufføren ved afhentningen.

Stevns kommune er berettiget til at afhente forkert udlagt affald
for ejerens regning.


Se yderligere info på:

http://www.stevns.dk/page1915.aspx?searchString=affald