Materialer på kørebanen

BYGGEMATERIALER

OG CONTAINERE

PÅ KØREBANEN

Efter klager skal vi gøre opmærksom på kommunens regler for anbringelse af byggematerialer og andet gods.

DET SKAL ANBRINGES PÅ KØREBANEN,

OG KRÆVER KOMMUNENS TILLADELSE,

bortset fra dag til dag.

Kommunen er berettiget til at fjerne godset for ejerens regning, - også på private fællesveje.

Alt gods skal i lygtetændingstiden være afmærket med lys eller refleks.

Det gøres mest praktisk ved at parkere en bil foran godset.

Hvis gods og containere henstår uhensigtsmæssigt eller i længere tid, så kontakt teknisk forvaltning i Stevns Kommune.