Parkering

Nyt Parkeringsregulativ pr. 01.06.2014

Stevns Kommune har vedtaget en ny bekendtgørelse vedrørende parkering på kommnunens veje. Af den fremgår det at det er tilladt at parkere med to hjul på fortovet, blot man ikke generer fodgængerne.
Foreningen vil stadigvæk gøre opmærksom på vores tidligere henstillinger om parkering som anført her nederst:

Foreningen har fået en del klager over parkering på fortovet. Vi skal gøre opmærksom på, at dagplejemødre med både enkelt og dobbelt barnevogn og børn på begge sider skal kunne passere på fortovet.
Vis hensyn over for dem. Jeres egen bil risikerer også meget let at bliver skrammet ved parkering på fortovet.

Det er bestyrelsens vurdering, at parkering på kørebanen sammen med trafikchikanerne er med til at sænke hastigheden på villavejene.
Det skal ses i sammenhæng med kommunens holdning til, at byggematerialer og andet gods kun må anbringes på kørebanen.
BEMÆRK:
Generelt er det forbudt i hele landet at parkere med to hjul på fortovet. De enkelte kommuner kan selv indføre særregler.
Vær opmærksom på at i Køge Kommune er der ikke tilladt at parkere med hjulene på fortovet.