Info til ejendomsmæglere

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening er en forening, der består dels af frivillige medlemmer - dels af medlemmer med tinglyst deklaration om tvungent medlemsskab.

For ejendomme opført før 1963 kan det være med privat vej og ingen pligt til medlemskab af foreningen. Fra 1963 og fremefter er det generelt kommunal vej og tinglyst pligt til medlemskab af SEBG.

Som det nyeste kan der fra 2008 være pligt til medlemskab af foreningen, samt pligt til medlemskab af intern forening med pligt til at vedligeholde vej og grønne områder.

Alle pligtige medlemmer bliver rykket ved eventuelt manglende betaling af kontingent og eventuelt sendt til advokat, så restance forekommer normalt ikke på årsbasis.

Grundejerforeningen har ingen større forpligtigelser og der betales ikke indskud.

For almindelige parcelhuse findes ingen antenneforening.

Det årlige kontingent er pt. på kr. 350,- om året . Foreningens regnskabsår går fra 01.04.xx - 31.03.xx. 

Henvendelse vedrørende restancer, medlemspligt m.m. bedes rettet til kassereren via foreningens e-mail info@sebg.dk

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram