Medlemspligt

Foreningen består både af frivillige og tvungne medlemmer. Såfremt en ejendom har tinglyst deklaration om medlemsskab, er man pligtigt medlem. 

Vi værdsætter alle vores medlemmer og det fælleskab og fælles muligheder dette giver for foreningen til at udføre konkrete projekter til gavn for byens borgere. 

Når der på en ejendom er tinglyst pligt til medlemskab af grundejerforeningen, så er man medlem af foreningen, - uanset indmelding eller ej.

Foreningen har gennem årene haft en del inkassosager, som har kostet de enkelte medlemmer mellem 700 og 2600 kr. pr. sag. Det er nogle kedelige sager for begge parter, og de bunder mest i uvidenhed til regelsættet. 

Tinglyst pligt kan bl.a. kontrolleres ved henvendelse til kommunen eller ved opslag på tinglysning.dk og se i ejendommens tingbog.

Der udsendes kun rykkerskrivelser og meddelelse om inkasso til boliger med tinglyst pligt til medlemskab.

Er man tilmeldt E-boks eller digital postkasse kan foreningens henvendelser ligge der.

Tinglyste deklarationer kan ikke påklages eller ankes til nogen myndighed. De afgøres alene i retten.

Foreningen har en klar retsafgørelse på, at en tinglyst deklaration skal respekteres. I de sager vi har haft derom er medlemmet blevet idømt betaling af kontingent og salær til begges advokater, så vi opfordrer til at sådanne sager undgås ved rettidig indbetaling af kontingent.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram