Om SEBG

SEBG er en borger- og grundejerforening stiftet I 1941, med mere 1200 medlemer. Foreningen agerer primært indenfor områderne udvikling af lokale trafikale forhold, herunder skolestier, infrastruktur, lokale kulturelle og turistmæssige interesser og udvikling af byens offentlige rum samt at tiltrække nye borgere til Strøby Egede og Stevns Kommune.

Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter og vælges ind på den årlige generalforsamling, der typisk ligger i april måned, og for en 2-årig periode, således at halvdelen er på valg hvert år.

 

SEBG´s historie

Et stykke historie der er værd at bevare og en forening der er værd at udvikle….

Foreningen blev stiftet den 28. januar 1941 under navnet Strøby Egede Borgerforening. Beboerne mødtes under krigen til forskellige kulturelle aktiviteter som alsang og foredrag, og her opstod tankerne om at danne en borgerforening.

Ved krigens afslutning fik foreningen udvirket, at man fik vejnavne, husnummer, vejbelysning og telefonautomat i byen.

I årene efter krigen blev der afholdt en del kulturelle aktiviteter såsom filmforevisning, foredrag, andespil, høstfest, julefest og fastelavnsfest.

I 1957 ændrede foreningen navn til det nuværende Strøby Egede Borger- og Grundejerforening (SEBG).

I årene fra 1960 til 1973 blev området kraftigt udbygget med parcelhuse, indtil oliekrisen og en manglende kloakplan satte udviklingen i stå i nogle år.

Fra gammel tid var der en bro over åen ved Åstræde, og i løbet af sommeren 1979 lavede bestyrelsen med hjælp af lokale kræfter en bro over åen ved spejderhytten (Snebærstien).

Området havde ingen legepladser, så i 1993 anlagde bestyrelsen legepladsen ved spejderhytten, samt fik udvirket, at institutionernes legepladser var tilgængelige uden for normal åbningstid. Senere blev også legepladsen på Egelunden renoveret og udbygget, og senest er der anlagt en helt ny forbedret udgave af legepladsen på det kommunale areal på Egelundsvej.

Foreningen op sætter hver sommer 3 badebroer i vandet ud for Strandparksvej, Nimgårdsvej og på Egelunden, med hjælp fra frivillige lokale.

Foreningen har gennem årene udbygget trafiksaneringen af områdets villaveje, ligesom foreningen fik kommunen til at ombygge nogle vejkryds.

I 1994 genoptog foreningen de kulturelle aktiviteter, idet den sammen med Solgårdsparkens Støtteforening lavede en grundlovsfest, en Sct. Hans fest og 3 musikaftener i Solgårdsparken. På gode aftener har der været over 2000 mennesker til stede. I 2009 ophørte foreningen med at deltage i disse arrangementer, og Solgårdsparkens venner har siden stået for disse med stor succes.

Gennem årene har to grundejerforeninger sammenlagt sig med SEBG, således at foreningen i dag med andelsboligforeningerne dækker helårsområdet med over 1300 boliger og mange nye boligområder under udvikling.

 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram